Comunicació a internet

Comuniquem x tu

Mitjançant uns continguts que aportin valor i que no només treballin el marketing, podràs fidelitzar als teus clients i tenir un bon posicionament natural als buscadors. Ens agrada conèixer als nostres clients i treballar al seu costat per transmetre fidelment la seva imatge de marca i la seva filosofia.

proposta

marta       maria

Què fem?

redactem els posts del teu blog
escribim continguts emocionals
optimitzem per SEO
acompanyem d’imatge els continguts
establim un calendari d’acció
treballem al teu costat
gestionem les xarxes socials
elaborem informes de seguiment
analitzem resultats
generem la teva línia editorial

 

Per què?

per fer màrketing
pel posicionament de la web
per fidelitzar cilents
per tenir visibilitat a les xarxes socials
per analitzar resultats i ajustar promocions

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>