Un clàssic a pas de gegant

I am what i am, I am my own special creation

Gloria Gaynor

 Una vegada més a lallimona ens posem al costat d’una empresa centenària, Guasch Hermanos, per acompanyar-la en el seu pas de gegant: canviar la imatge i la web per una major usabilitat des de qualsevol dispositiu i narrar una història a través de cada pàgina. Una aventura pròpia d’un Gulliver fent passos endavant conservant la particularitat i identitat de Guasch.

Una il·lusió: mirar més enllà, cap al futur, sense perdre l’essència.

Una aventura: partir d’un mocador de roba per mostrar una filiosofia i una història úniques.

guaschdinsUna vez más lallimona se pone al lado de una empresa centenaria, Guasch Hermanos, para acompañarla en su paso de gigante: cambiar la imagen y la web para una mayor usabilidad desde cualquier dispositivo, narrando una historia a través de cada página. Una aventura propia de un Gulliver dando pasos adelante y conservando la particularidad e identidad de Guasch.

Una ilusión: mirar más allá, hacia el futuro, sin perder la esencia.

Una aventura: partir de un pañuelo de ropa para mostrar una filosofía y una historia únicas.